شرکت در یک نگاه

شرکت برنا صنعت پیرو بصورت کنونی با هدف ارائه خدمات صنعتی و تولیدی ا بیش از دو دهه پیش آغاز به فعالیت نمود.

این شرکت با بکارگیری تعداد 24 نفر کارشناس ارشد و کارشناس و 55 نفر تکنسین و 75 نفر کارگر ماهر و فنی، جمعا" 154 نفر در حال حاضر مشغول به فعالیت می باشند.

فارسی
English